مقالات و پایان نامه ها

روابط دوستی-روابط دوستی همجنس

دوستان بزرگسال، مانند همسران رمانتیک و دوستان کودکی، معمولأ‌از نظر سن، جنس و مرتبه ی اجتماعی – اقتصادی شبیه هستند و این عوامل به تمایلات، تجربیات و نیازهای مشترک و از این رو به لذتی که از رابطه حاصل می ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خانواده هاي مشكل ساز و درمان راهبردي

بر عكس خانواده ي سالم درمان راهبردي در خانواده هاي مشكل ساز با اين فرضيه آغاز مي شود كه علت بروز مشكل به ساختار و سلسله مراتب خانواده بر مي گردد بدين ترتيب كه وقتي ساختار ها مشخص نباشد انتقال ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سازگاری با شرایط اقتصادی -سازگاری جنسی -سازگاري با بستگان همسر

هنگامی که درآمد خانواده اجازه ارضاء نیازهای اساسی را ندهد بیکاری مرد و یا اشتغال نامنظم زن جهت رفع مشکلات اقتصای می تواند سازگاری ازدواج را تحت تاثیر قراردهد . ازدواج در سنین پایین که همراه مشکلات اقتصادی باشد یکی ادامه مطلب…

By 92, ago